Hlavná obsah

europska unia vlajkalogo operacny program kvalita zivotneho prostredia

Európska únia                                                            

Európsky fond regionálneho rozvoja

Operačný program kvalita životného prostredia

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Partnerská dohoda - Úrad vlády Slovenskej republiky

 

Rekonštrukcia tepelných rozvodov a využitie geotermálnej energie na vykurovanie mesta Veľký Meder

 

Hlavný cieľ projektu: Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple. Cieľom projektu je rekonštrukcia rozvodov tepla čím sa dosiahne:

• Zníženie strát tepla,

• Zvýšenie účinnosti distribúcie tepla,

• Úspore primárnych energetických zdrojov.

 

Zazmluvnená výška NFP: 2 397 448,82 EUR

 

„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou“

„Európsky fond regionálneho rozvoja“

 

Dátum začatia a ukončenia realizácie projektu: 05/2022 – 03/2023