Fõ tartalom

 

A lakógyűlést leggyakrabban a házkezelő szokta összehívni, s erről a megszokott formában időben tájékoztatnia kell mindenkit. Indokolt esetben a lakástulajdonosok negyede is kérheti a gyűlés összehívását, s az erre vonatkozó kérelem kézhez vételétől számított 15 napon belül a házkezelőnek kötelessége összehívni a gyűlést. Amennyiben a házkezelő ezt mégsem hajlandó megtenni, a lakók átvehetik a kezdeményezést.

A gyűlés összehívásáról szóló közleménynek tartalmaznia kell a programot is.

A lakástulajdonosok vagy az őket helyettesítő, felhatalmazással rendelkező személyek a jelenléti íven aláírásukkal igazolják jelenlétüket.

Lakásokként egy-egy szavazat jár, függetlenül attól, hányan használják a lakást vagy nem lakás célú helyiséget. A tulajdonosok csak egy-egy szavazattal rendelkeznek: ahány ingatlan, annyi voks. Ha egy ingatlannak több tulajdonosa van (például egy házaspár), akkor is csak egy szavazattal rendelkeznek.

A gyűlés kezdetén meg kell mutatni a részvételre és szavazásra való esetleges felhatalmazást. A dokumentumot érdemes fénymásolni, egy példányt a jelenléti ívhez kell csatolni.

A gyűlést a házkezelő nyitja meg és vezeti.

A gyűlés határozatképes, ha megjelent a tulajdonosoknak vagy képviselőiknek legalább a kétarmada. Ha egy órán belül sem jelenik meg ennyi lakó, akkor a döntésekhez a jelenlévők többségének a beleegyezése is elég. Ez alól kivételt képeznek olyan határozatok, melyeket törvényből kifolyólag csak minősített többséggel lehet elfogadni (például árverés, hitelfelvétel, építési munkálatokról stb. van szó).

 

A lakógyűlésről a házkezelők jegyzőkönyvet kell készítenie, mely a következőket tartalmazza:

  • a gyűlés pontos dátuma, időpontja, helyszíne,
  • a jelenlévők száma,
  • az egyes határozatok pontos szövege, valamint, hogy hogy elfogadták-e,
  • a gyűlésen elhangzott javaslatokról zajlott szavazások részletes eredménye,
  • összegezni kell az elutasított indítványokat, észrevételeket, az egyes kérdésekről zajlott vitát,
  • mellékletek, például: a lakógyűlés összehívásáról szóló közlemény és meghívó, a lakástulajdonosok időszerű listája, jelenléti ív, meghatalmazások, az egyes programpontokkal összefüggő alapanyagok, dokumentumok stb.

 

A szavazás eredményéről az tájékoztat, aki a gyűlést összehívta – rendszerint a házkezelő. Egyrészt azonnal a szavazás után közli az eredményt, másrészt 5 munkanapon belül kifüggeszti a házban megszokott helyen.

A házkezelő vagy a tulajdonosok negyedének a kérésére írásos szavazást is elrendelhetnek. Ha a lakók kérik, a házkezelőnek erről 15 napon belül tájékoztatnia kell a többieket. Legkevesebb 7 nappal az írásos voksolás előtt a lakókat előre tájékoztatni kell a kérdésekről, melyekről véleményt kell nyilvánítaniuk, ezenkívül a szavazás pontos időpontját és helyét is előre tudatni kell. Az írásos voksolás azt jelenti, hogy a vitatott kérdést tartalmazó szavazólapot a tulajdonos aláírja. A voksolás befejezésétől számított 5 napon belül közzé kell tenni az eredményt vagy a lakóházban elhelyezett hirdetőtáblán, vagy a lakók postaládájába dobott levélben. Az eredménytelen írásos szavazásról a lakógyűlésen vitát kell nyitni.