Fõ tartalom

 

Társasházak és nem lakás céljára szolgáló helyiségek kezelése

 • beszámoló közgyűlés összehívása legalább évente egy alkalommal, illetve közgyűlés összehívása a lakástulajdonosok egynegyedének felkérésére,
 • közgyűlés határozatai és észrevételei végrehajtásának bebiztosítása,
 • felújítási alap bilanciójáról szóló beszámoló benyújtása a tárgyévet követő év május 31-ig,
 • lakáshasználattal összefüggő költségelszámolás feldolgozása a tárgyévet követő év május 31-ig,
 • következő évre vonatkozó éves karbantartási tervezet előterjesztése a tárgyév november 30-ig,
 • lakás - és nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdonosainak ügyintézése,
 • osztatlan közös tulajdonú helyiségek átépítésével kapcsolatos beterjesztések véleményezése,
 • biztosítói ügyintézés,
 • kezel vagyon dokumentumainak irattárba vétele,
 • Állami Fejlesztési Alapból támogatott felújítási munkákkal kapcsolatos tanácsadás, bérlakások átvétele és átadása,
 • nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása, bérleti szerződések megkötése.

Nyilvántartási feladatok

 • társasház működésével összefüggő költségelőlegek előírása,
 • pénzügyi nyilvántartás vezetése,
 • az előirányzott közös költségek befizetéseinek ellenőrzése,
 • lakáshasználattal összefüggő költségek elszámolása, pénzügyi elszámolás, éves elszámolás elkészítésé,
 • fizetési hátralékok behajtása – felszólítás, ügyvédi felszólítás, fizetési meghagyás, végrehajtás, jelzálogjog bejegyzése, felmerült költségek, kamatok megterhelése a tartozó felé.

Könyvelési feladatok

 • társasház közös költségének üzemeltetési, illetve felújítási alapnak elkülönített számlán való kezelése,
 • beérkezett számlák nyilvántartása, az egyes számlázási teljesítmények ellenőrzése,
 • társasházi bankszámla nyitása, kezelése,
 • éves zárás elkészítése,
 • tulajdonosok tájékoztatása a lakástulajdonnal összefüggő adóigazgatási és más jogszabályokról (ingatlanadó),
 • kezelő éves tevékenységéről szóló jelentés elkészítése,
 • közös képviselő számára a pénzügyi és számviteli nyilvántartásba való betekintés bebiztosítása.

Műszaki ügyintézés

 • meghibásodások bejelentése esetén intézkedés a javítási feladatok elvégzésére,
 • kötelező vizsgálatok elvégeztetése,
 • az épület üzemeltetése és karbantartása érdekében szükséges intézkedések megtétele – közüzemi számlák jóváhagyása és kiegyenlítése, szolgáltatókkal való kapcsolattartás és tevékenységük ellenőrzése,
 • javítások, hibaelhárítások, előírt hatósági ellenőrzések (kémények, lift, érintésvédelem stb.) megszervezése, lebonyolítása, berendezések karbantartása, szükség szerinti javítása, tűzoltó berendezések ellenőrzése (ellenőriztetése), szükséges intézkedések megtétele,
 • szükséges felújítási munkák közgyűlés elé terjesztése,
 • felújítások előkészítése, költségfelosztás, lebonyolítás, szerződéskötés, számla kifizetés,
 • tervezett felújítások irányítása, ellenőrzése,
 • javaslattétel a közös költség összegére vonatkozóan,
 • épületek fűtési és melegvíz ellátási rendszerének üzemképes állapotban tartása, fűtés megszervezése,
 • költségmegosztó berendezések felhelyezése, cseréjének, ellenőrzésének bebiztosítása,
 • egyéni fogyasztások és hőmennyiségmérés alapján történő elszámolás készítése,
 • lakók tájékoztatása a közüzemi szolgáltatások szüneteléséről,
 • házirend kidolgozása,
 • társasház közös helyiségeinek féreg – és rágcsálóirtása bebiztosítása, fertőtlenítések megszervezése.

Az épület üzemeltetése és karbantartása érdekében szükséges intézkedések megtétele:

 • az azonnali hibaelhárítás mindazon esetekben, ahol ennek elmaradás balesetet, anyagi kárt okozhat, vagy életet veszélyeztethet,
 • a hőelosztással valamint a melegvíz minőségével összefüggő problémák megoldása.

Az igényelt javítási munkálatok zökkenőmentes ügyintézése érdekében szükséges bejelenteni:

 • a hibabejelentő nevét,
 • pontos címét,
 • telefonkapcsolatot,
 • az igényelt javítási munkálatok pontos leírását.