Hlavná obsah

Niečo o stavebných úpravách

1. Stavebné úpravy bez ohlásenia stavebnému úradu

Ide najmä o tieto opravy a úpravy:

  • menšie opravy fasád, opravy vnútorných omietok, obkladov, stien, podláh a dlažieb, opravy strešnej krytiny a povrchu plochých striech, komínových telies, opravy vnútorných inštalácií, výmena, opravy okien a dverí, ich nátery, opravy oplotenia, ak sa nimi nemení vzhľad stavby,
  • výmena nepodstatných častí konštrukcií (umakartové jadro),
  • opravy zariadenia ústredného kúrenia, vetracieho a klimatizačného zariadenia,
  • výmena zariaďovacích predmetov (kuchynské linky, vane a iné).

2. Stavebné úpravy ohlasované a povoľované stavebným úradom

Ide najmä o práce, ktoré môžu ovplyvniť:

  • stabilitu stavby zasahovaním do nosných konštrukcií,
  • požiarnu bezpečnosť stavby,
  • vzhľad stavby alebo životné prostredie.

Uvedené stavebné úpravy môžu byť vykonané len na základe písomného oznámenia stavebnému úradu