Vytlačiť
Kategória: Správa bytových domov
Návštevy: 4914

Správa bytových domov a nebytových priestorov

Predpis a evidencia platieb

Vedenie účtovníctva

Technická časť

Úlohou technického úseku je vykonať zásah:

Prioritným cieľom zásahu je zabránenie ohrozenia zdravia osôb a vzniku škôd na majetku.


Za účelom bezproblémového riešenia požiadaviek je potrebné nahlásiť: