Hlavná obsah

 

Vysoká teplota geotermálnej vody vyžadovala zvýšené nároky na hlbinné čerpadlo. Na základe technických a finančných parametrov bolo zvolené čerpadlo od ruskej spoločnosti BORETS, ktoré v mesiaci december 2017 bolo umiestnené do hĺbky 228 m. Na spodku čerpadla sa nachádza senzor, ktorý posiela do riadiaceho systému aktuálne informácie o teplote a tlaku vody resp. o prevádzkových parametroch motora. Čerpadlo je spojené s pažnicami. Kontrolné testy poukázali na to, že čerpadlo vie držať želanú výdatnosť na 15 l/s, ktorá postačuje na pokrytie výroby tepla v bežných zimných mesiacoch bez zapnutia plynových kotlov. Najvyššia výdatnosť bola na úrovni 16,7 l/s a 98,1 oC. Skúšky boli vykonané s maximálnou opatrnosťou, aby bola zabezpečená stabilita vrtu bez výrazného poklesu hladiny vody a bezpečná prevádzka čerpadla.

 

pumpa