Hlavná obsah

europska unia vlajkalogo operacny program kvalita zivotneho prostredia

Európska únia                                                            

Európsky fond regionálneho rozvoja

Operačný program kvalita životného prostredia

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Partnerská dohoda - Úrad vlády Slovenskej republiky

 

Rekonštrukcia tepelných rozvodov a využitie geotermálnej energie na vykurovanie mesta Veľký Meder

 

Hlavný cieľ projektu: Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple. Cieľom projektu je rekonštrukcia rozvodov tepla čím sa dosiahne:

• Zníženie strát tepla,

• Zvýšenie účinnosti distribúcie tepla,

• Úspore primárnych energetických zdrojov.

 

Zazmluvnená výška NFP: 2 397 448,82 EUR

 

„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou“

„Európsky fond regionálneho rozvoja“

 

Dátum začatia a ukončenia realizácie projektu: 09/2020 – 08/2021

 

 

 

 

Vitajte na našej webstránke

 

 

Cieľom našej webstránky je poskytnúť našim klientom potrebné informácie z pohodlia domova, poskytnúť verejnosti transparentný pohľad o našej činnosti a získať resp. prehĺbiť dôveru našich zákazníkov.

Návštevníci tejto web stránky získajú informácie o plánovaných a neplánovaných prerušeniach dodávok energií, prípadných technologických haváriách a o stave ich odstraňovania.

Nájdete tu tlačivá, pomocou ktorých nám môžete oznámiť dôležité skutočnosti, ktoré sa týkajú Vašej nehnuteľnosti - bytu, nebytového priestoru, ako napr. požiadavku na vykonanie opráv, zmenu o počte bývajúcich, zmenu vlastníka bytu a iné.

Veríme, že sa nám podarilo novú webovú stránku vytvoriť čo najbližšie k Vašim predstavám a budete z nej čerpať potrebné informácie, či už ako náš obchodný partner, zákazník, klient alebo záujemca.

S úctou

Kolektív pracovníkov MPBH, s.r.o.