Hlavná obsah

V súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, v tejto sekcii zverejňujeme

  • zmluvy
  • faktúry na tovary a služby
  • objednávky tovarov a služieb

ktoré sa týkajú používania verejných prostriedkov.