Hlavná obsah

Vitajte na našej webstránke

 

Dôležitý oznam!

Oznamujeme, že na základe uznesenia vlády SR č. 111 zo dňa 11.3.2020 o vyhlásení mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II.stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území  SR sa  z preventívnych dôvodov  r u š i a  stránkové hodiny. Stránky vybavovať je možné len mailom alebo telefonicky.

Értesítjük Önöket, hogy a Szlovák kormány 2020.március 11.  111-es számu határozata alapján  COVID-19 koronavírus járvány terjedésének megelőzése érdekében nem lesz ügyfélfogadás a lakáskezelő (MPBH) irodájában. Ügyfél fogadás csak elektronikusan, illetve telefonom lehetséges.

 

 

Cieľom našej webstránky je poskytnúť našim klientom potrebné informácie z pohodlia domova, poskytnúť verejnosti transparentný pohľad o našej činnosti a získať resp. prehĺbiť dôveru našich zákazníkov.

Návštevníci tejto web stránky získajú informácie o plánovaných a neplánovaných prerušeniach dodávok energií, prípadných technologických haváriách a o stave ich odstraňovania.

Nájdete tu tlačivá, pomocou ktorých nám môžete oznámiť dôležité skutočnosti, ktoré sa týkajú Vašej nehnuteľnosti - bytu, nebytového priestoru, ako napr. požiadavku na vykonanie opráv, zmenu o počte bývajúcich, zmenu vlastníka bytu a iné.

Veríme, že sa nám podarilo novú webovú stránku vytvoriť čo najbližšie k Vašim predstavám a budete z nej čerpať potrebné informácie, či už ako náš obchodný partner, zákazník, klient alebo záujemca.

S úctou

Kolektív pracovníkov MPBH, s.r.o.