Hlavná obsah

Vitajte na našej webstránke

 

 

Cieľom našej webstránky je poskytnúť našim klientom potrebné informácie z pohodlia domova, poskytnúť verejnosti transparentný pohľad o našej činnosti a získať resp. prehĺbiť dôveru našich zákazníkov.

Návštevníci tejto web stránky získajú informácie o plánovaných a neplánovaných prerušeniach dodávok energií, prípadných technologických haváriách a o stave ich odstraňovania.

Nájdete tu tlačivá, pomocou ktorých nám môžete oznámiť dôležité skutočnosti, ktoré sa týkajú Vašej nehnuteľnosti - bytu, nebytového priestoru, ako napr. požiadavku na vykonanie opráv, zmenu o počte bývajúcich, zmenu vlastníka bytu a iné.

Veríme, že sa nám podarilo novú webovú stránku vytvoriť čo najbližšie k Vašim predstavám a budete z nej čerpať potrebné informácie, či už ako náš obchodný partner, zákazník, klient alebo záujemca.

S úctou

Kolektív pracovníkov MPBH, s.r.o.