Minden megyeri tudja, hogy a lakások fűtését geotermális energia biztosítja. Ahhoz, hogy a geotermális kútból elég energiát tudjunk nyerni nem hagyatkozunk csupán a természet erejére. Már az első fűtési szezonban kiderült, hogy a kútból önmagától feltörő víz mennyisége nem elégséges. Fejlesztésként speciális szivattyút telepítettünk a kútba,  

228 méter mélységbe. Ez egy olajkútba tervezett szivattyú, a világon először nálunk lett forró vízbe telepítve, így elmondhatjuk, hogy hosszútávú kísérleti üzemmódban működik a gyártó cég állandó távolsági felügyelete alatt.

Négy fűtésszezonnyi működés után sajnos idén márciusban problémák merültek fel a szivattyúnál, úgymond a vízkőlerakódás ellen telepített segédberendezés elromlott. Mivel ez a szivattyú tönkre meneteléhez vezet, valamint a gyártó által javasolt 3 évenkénti ellenőrzést is túlléptük, ezért szükség van a szivattyú kiemelésére.

A 8 méter hosszú berendezés 228 méter mélységből való felhúzása, majd a cseredarab visszamerítése látványos művelet, valószínűleg nem kerüli el az ott lakók, az arra járók figyelmét.

A műveletet speciális csapat végzi a szivattyú gyártójának szervízcsapatával összehangolva.

A mi feladatunk lesz többek között a helyszín biztosítása, ami sajnos némi kellemetlenséggel jár majd a parkoló használatával kapcsolatban. Ezt biztonsági okokból a művelet egész időtartamára le fogjuk zárni.

A műveletre 2023 július 24.-től 28.-ig kerül sor. A helyszín előkészítése miatt a parkoló lezárása néhány nappal előbb fog megtörténni. A pontos dátumról az érintettek külön is értesítve lesznek, tőlük előre is elnézést kérünk.

Uhrovics Péter
MPBH,s.r.o.

Každý mederčan vie, že vykurovanie bytovej výstavby zabezpečuje geotermálna energia. K tomu, aby sme sa dostali k potrebnému množstvu tepla nespoľahneme sa len na silu prírody. Hneď po prvej vykurovacej sezóne bolo jasné, že voda vyvierajúca sa z vrtu nám nepostačuje. Z dôvodu toho sme si pripustili k rozvoju sústavy a ponorili

čerpadlo do hĺbky 228 metrov. Jedná sa o hlbinné čerpadlo vyvinuté pre olejové vrty a ktoré bolo aplikované prvýkrát na svete u nás do horúcej vody, takže sa považuje za pilotnú aplikáciu a beží pod stálym dohľadom dodávateľskej firmy.

Po štyroch úspešne sa prebiehajúcich vykurovacích sezónach, v marci tohto roka sa objavil problém s dávkovacím zariadením inhibítora proti usadeniu vodného kameňa vo vnútri sústavy. Jednak z dôvodu toho, že to vedie k poškodeniu čerpadla, jednak, že výrobcom predpokladaná 3 ročná preventívna údržba bola už o rok posunutá, je

potrebné vyzdvihnutie čerpadla z vrtu.

Vynorenie 8 metrov dlhého zariadenia z hĺbky 228 m a ponorenie výmenného kusu určite neunikne pozornosti okolo bývajúcich a idúcich ľudí.

Operácia bude vykonaná špeciálnym tímom v spolupráci so servisnou skupinou dodávateľa čerpadla.

Našou úlohou popri ďalších bude zabezpečenie staveniska, čo prinesie trocha nepríjemnosti pre užívateľov parkoviska. Z bezpečnostných dôvodov bude parkovisko uzavreté počas celej operácie.

Termín operácie je stanovený medzi 24. a 28. 7. 2023. Zahájenie prípravy staveniska a uzavretie parkoviska sa začína o pár dní skôr. O presnom termíne budú dotyční vlastníci vozidiel oznámený. Kvôli vzniknutým nepríjemnostiam sa ospravedlňujem.

Uhrovics Péter
MPBH,s.r.o.

Mestský podnik bytového hospodárstva
Poskytujeme našim klientom
potrebné informácie o našej činnosti
aby sme získali resp. prehĺbili dôveru
našich zákazníkov.
Mestský podnik bytového hospodárstva
Poskytujeme našim klientom
potrebné informácie o našej činnosti
aby sme získali resp. prehĺbili dôveru
našich zákazníkov.
Mestský podnik bytového hospodárstva
Poskytujeme našim klientom
potrebné informácie o našej činnosti
aby sme získali resp. prehĺbili dôveru
našich zákazníkov.
Mestský podnik bytového hospodárstva
Poskytujeme našim klientom
potrebné informácie o našej činnosti
aby sme získali resp. prehĺbili dôveru
našich zákazníkov.

O spoločnosti

získajte základné informácie o fungovaní spoločnosti

Správa bytových domov

komplexné služby súvisiace s prevádzkou, údržbou a opravami

Služby pre verejnosť

všetky informácie o službách vykonávané nad rámec zmluvy

Výroba a rozvod tepla

zásobovanie teplom pre bytové a nebytové priestory

Vitajte na webovej stránke

Cieľom našej webstránky je poskytnúť našim klientom potrebné informácie z pohodlia domova, poskytnúť verejnosti transparentný pohľad o našej činnosti a získať resp. prehĺbiť dôveru našich zákazníkov.

Návštevníci tejto web stránky získajú informácie o plánovaných a neplánovaných prerušeniach dodávok energií, prípadných technologických haváriách a o stave ich odstraňovania.

Všetko na jednom mieste

Nájdete tu tlačivá, pomocou ktorých nám môžete oznámiť dôležité skutočnosti, ktoré sa týkajú Vašej nehnuteľnosti - bytu, nebytového priestoru, ako napr. požiadavku na vykonanie opráv, zmenu o počte bývajúcich, zmenu vlastníka bytu a iné.

Čo je našim cieľomVeríme, že sa nám podarilo novú webovú stránku vytvoriť čo najbližšie k Vašim predstavám a budete z nej čerpať potrebné informácie, či už ako náš obchodný partner, zákazník, klient alebo záujemca.

S úctou
Kolektív pracovníkov MPBH, s.r.o.
Image
Image

Správa bytových domov

Správu bytov a nebytových priestoroch vykonávame v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
Pre vlastníkov a nájomníkov bytov a nebytových priestorov zabezpečujeme komplexné služby súvisiace s prevádzkou, údržbou a opravami bytových a nebytových priestorov formou vlastnej údržby, resp. spoluprácou s externými dodávateľmi remeselných prác.

Výroba a rozvod tepla

Spoločnosť po dlhodobom prípravnom a rozhodovacom procese pristúpila k realizácií projektu „Využitie geotermálnej energie na vykurovanie mesta Veľký Meder“. Prvá etapa realizácie projektu spočívala v odvŕtaní geotermálneho vrtu VM-1. Za týmto účelom bola vybraná Slovinská vrtná spoločnosť Petrol Geoterm d.o.o., ktorá v priebehu mesiacov apríl až máj 2016 vrt úspešne zrealizovala. Následne bol vrt aktivovaný a počas krátkodobej čerpacej skúšky boli dosiahnuté požadované produkčné parametre, teda výdatnosť a teplota na ústí vrtu.
Image

Aktuality, Novinky

logo

Cieľom je poskytnúť našim klientom potrebné informácie z pohodlia domova, poskytnúť verejnosti transparentný pohľad o našej činnosti a získať resp. prehĺbiť dôveru našich zákazníkov.

Stránkové dni

Pondelok - 7:30 - 12:00 / 12:30 - 14:30
Utorok - nestránkový deň
Streda - 7:30 - 12:00 / 12:30 - 16:00
Štvrtok - nestránkový deň
Piatok - 7:30 - 12:30

Pohotovosť

Výťahová služba - +421 31 552 65 10
Havarijná služba - +421 903 244 267 - kotolňa
SPP-pohotovosť - 0850 111 727
ZSE-poruchy - 0800 111 567

Integrovaný záchranný systém - 112
Hasičská záchranná služba - 150
Mestská polícia - 0905 363 740
Rýchla zdravotná pomoc - 155
Polícia - 158

Sme členom

Združenie pre lepšiu správu bytových domov
Slovenský zväz výrobcov tepla
zmluvympbh.png