Mestský podnik bytového hospodárstva
Poskytujeme našim klientom
potrebné informácie o našej činnosti
aby sme získali resp. prehĺbili dôveru
našich zákazníkov.
Mestský podnik bytového hospodárstva
Poskytujeme našim klientom
potrebné informácie o našej činnosti
aby sme získali resp. prehĺbili dôveru
našich zákazníkov.
Mestský podnik bytového hospodárstva
Poskytujeme našim klientom
potrebné informácie o našej činnosti
aby sme získali resp. prehĺbili dôveru
našich zákazníkov.
Mestský podnik bytového hospodárstva
Poskytujeme našim klientom
potrebné informácie o našej činnosti
aby sme získali resp. prehĺbili dôveru
našich zákazníkov.

O spoločnosti

získajte základné informácie o fungovaní spoločnosti

Správa bytových domov

komplexné služby súvisiace s prevádzkou, údržbou a opravami

Služby pre verejnosť

všetky informácie o službách vykonávané nad rámec zmluvy

Výroba a rozvod tepla

zásobovanie teplom pre bytové a nebytové priestory

Vitajte na webovej stránke

Cieľom našej webstránky je poskytnúť našim klientom potrebné informácie z pohodlia domova, poskytnúť verejnosti transparentný pohľad o našej činnosti a získať resp. prehĺbiť dôveru našich zákazníkov.

Návštevníci tejto web stránky získajú informácie o plánovaných a neplánovaných prerušeniach dodávok energií, prípadných technologických haváriách a o stave ich odstraňovania.

Všetko na jednom mieste

Nájdete tu tlačivá, pomocou ktorých nám môžete oznámiť dôležité skutočnosti, ktoré sa týkajú Vašej nehnuteľnosti - bytu, nebytového priestoru, ako napr. požiadavku na vykonanie opráv, zmenu o počte bývajúcich, zmenu vlastníka bytu a iné.

Čo je našim cieľomVeríme, že sa nám podarilo novú webovú stránku vytvoriť čo najbližšie k Vašim predstavám a budete z nej čerpať potrebné informácie, či už ako náš obchodný partner, zákazník, klient alebo záujemca.

S úctou
Kolektív pracovníkov MPBH, s.r.o.
Image
Image

Správa bytových domov

Správu bytov a nebytových priestoroch vykonávame v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
Pre vlastníkov a nájomníkov bytov a nebytových priestorov zabezpečujeme komplexné služby súvisiace s prevádzkou, údržbou a opravami bytových a nebytových priestorov formou vlastnej údržby, resp. spoluprácou s externými dodávateľmi remeselných prác.

Výroba a rozvod tepla

Spoločnosť po dlhodobom prípravnom a rozhodovacom procese pristúpila k realizácií projektu „Využitie geotermálnej energie na vykurovanie mesta Veľký Meder“. Prvá etapa realizácie projektu spočívala v odvŕtaní geotermálneho vrtu VM-1. Za týmto účelom bola vybraná Slovinská vrtná spoločnosť Petrol Geoterm d.o.o., ktorá v priebehu mesiacov apríl až máj 2016 vrt úspešne zrealizovala. Následne bol vrt aktivovaný a počas krátkodobej čerpacej skúšky boli dosiahnuté požadované produkčné parametre, teda výdatnosť a teplota na ústí vrtu.
Image
logo

Cieľom je poskytnúť našim klientom potrebné informácie z pohodlia domova, poskytnúť verejnosti transparentný pohľad o našej činnosti a získať resp. prehĺbiť dôveru našich zákazníkov.

Stránkové dni

Pondelok - 7:30 - 12:00 / 12:30 - 14:30
Utorok - nestránkový deň
Streda - 7:30 - 12:00 / 12:30 - 16:00
Štvrtok - nestránkový deň
Piatok - 7:30 - 12:30

Pohotovosť

Výťahová služba - +421 31 552 65 10
Havarijná služba - +421 903 244 267 - kotolňa
SPP-pohotovosť - 0850 111 727
ZSE-poruchy - 0800 111 567

Integrovaný záchranný systém - 112
Hasičská záchranná služba - 150
Mestská polícia - 0905 363 740
Rýchla zdravotná pomoc - 155
Polícia - 158

Sme členom

Združenie pre lepšiu správu bytových domov
Slovenský zväz výrobcov tepla
zmluvympbh.png