Geotermálny vrt

Spoločnosť po dlhodobom prípravnom a rozhodovacom procese pristúpila k realizácií projektu „Využitie geotermálnej energie na vykurovanie mesta Veľký Meder“. Prvá etapa realizácie projektu spočívala v odvŕtaní geotermálneho vrtu VM-1. Za týmto účelom bola zvolená Slovinská vrtná spoločnosť Petrol Geoterm d.o.o., ktorá v priebehu mesiacov apríl až máj 2016 vrt úspešne zrealizovala. Následne bol vrt aktivovaný a počas krátkodobej čerpacej skúšky boli dosiahnuté požadované produkčné parametre, teda výdatnosť a teplota na ústí vrtu.

Dňa 09.04.2016 bola dokončená montáž a príprava vrtnej súpravy typu NGM N-1000 spoločnosti Petrol Geoterm d.o.o. a následne sa začali samotné vrtné práce vŕtaním úvodnej kolóny dlátom priemeru 17 ½“.

Dňa 13.04.2016 bola dosiahnutá hĺbka 252,2 m a následne prebehlo zapaženie úvodnej kolóny pažnicami 13 3/8“ a ich cementácia.

Dňa 19.04.2016 sa začalo vŕtanie technickej kolóny dlátom 12 ¼“ a dňa 30.04.2016 bola dosiahnutá hĺbka 1 202,0 m. Následne boli vykonané karotážne merania, prebehlo zapaženie pažnicami 9 5/8“ a následná cementácia.

Dňa 06.05.2016 pokračovali vrtné práce vŕtaním ťažobnej kolóny dlátom 8 ½“, následne 22.05.2016 bola dosiahnutá hĺbka 2 400 m. Na základe geologickej analýzy vrtných úlomkov a skutočného litologického profilu vrtu, bolo rozhodnuté o pokračovaní vrtných prác a prehĺbení vrtu, preto vrtné práce pokračovali do hĺbky 2 450 m.

Toto rozhodnutie sa ukázalo ako správne, nakoľko v hĺbke 2 418,3 – 2 431,8 m sa nachádza priepustný obzor s najvyššou produktivitou. Následne prebehlo karotážne meranie, ktoré identifikovalo priepustné a perspektívne produkčné obzory. Potom bol vrt zapažený pažnicami 7“ vybavenými štrbinovými filtrami so šírkou otvoru 0,5 mm v intervaloch s prítokmi geotermálnych vôd z priepustných obzorov. Neskôr prebehla cementácia ťažobnej kolóny. Následne boli prevŕtané cementové mostíky a vrt bol vypláchnutý a vyčistený.
Najprv bol vykonaný produkčný test a následne 21 dňový hydrodynamický test. Po meraniach bola vyhotovená záverečná správa s výpočtom množstiev podzemných vôd, ktorá bola schválená komisiou Ministerstva ŽP s výsledkom 10,4 l/s a 93 oC.

geotermalny vrt 001
geotermalny vrt 002
geotermalny vrt 003
geotermalny vrt 004
geotermalny vrt 005
geotermalny vrt 006
geotermalny vrt 007
geotermalny vrt 008
geotermalny vrt 009
geotermalny vrt 010
geotermalny vrt 011
geotermalny vrt 012
geotermalny vrt 013
geotermalny vrt 014
geotermalny vrt 015


Vytlačiť   E-mail
logo

Cieľom je poskytnúť našim klientom potrebné informácie z pohodlia domova, poskytnúť verejnosti transparentný pohľad o našej činnosti a získať resp. prehĺbiť dôveru našich zákazníkov.

Stránkové dni

Pondelok - 7:30 - 12:00 / 12:30 - 14:30
Utorok - nestránkový deň
Streda - 7:30 - 12:00 / 12:30 - 16:00
Štvrtok - nestránkový deň
Piatok - 7:30 - 12:30

Pohotovosť

Výťahová služba - +421 31 552 65 10
Havarijná služba - +421 903 244 267 - kotolňa
SPP-pohotovosť - 0850 111 727
ZSE-poruchy - 0800 111 567

Integrovaný záchranný systém - 112
Hasičská záchranná služba - 150
Mestská polícia - 0905 363 740
Rýchla zdravotná pomoc - 155
Polícia - 158

Sme členom

Združenie pre lepšiu správu bytových domov
Slovenský zväz výrobcov tepla
zmluvympbh.png